Wielkopolska jest to nazwa krainy historycznej, jednej z głównych połaci ziemskich na terenie naszego kraju. Na jej terytorium natomiast należy wydzielić istnienie ponad stu rozmaitych grup lokalnych ludności.http://www.fizjosport.krakow.pl/porady_lekarskie.html Ogólnie jak podają aktualne dane statystyczne, tychże grup jest dokładnie sto sześć. To grupy regionalne, odnoszące się do nazewnictwa lokalnych grup wiejskich ludności. Większość z tych charakterystycznych dla Wielkopolski sformułowań zaczęło funkcjonować lata temu i w zasadzie przetrwało tylko dzięki ustnym przekazom, przekazywanym z pokolenia na pokolenie.producent tulejek na zamówienie

Wojewodztwo wielkopolskie: Etnografia Wielkopolski terenie województwa

Młode pokolenia często tych jakże popularnych niegdyś nazw po prostu już na chwilę obecną w ogóle nawet nie kojarzą, a nie co dopiero gdy chodzi o ich zastosowanie w języku na co dzień. Spośród najbardziej wyróżniających się i najpopularniejszych grup etnograficznych wydziela się na terenie województwa wielkopolskiego – Biskupian, Dzierżaków, Hazaków, Kaliszaków, Krajniaków, Pałuczanów, poznaniaków, Mazurów wieleńskich. Do tego dochodzą także takie określenia jak Szamotulanie, Gostynianie, Bambrzy. Jeżeli chodzi natomiast o wyszczególnienie określonych regionów kulturowych, to warto natomiast wspomnieć o kilku z nich, z czego za najbardziej charakterystyczne rozumie się dokładnie pięć takowych krain – Biskupizna, Krajna, Pałuki, Kaliskie oraz Poznańskie.


- autor artykułu