Atrakcje województwa wielkopolskiego: Zabytki Gniezna

Do charakterystycznych regionów w naszym kraju zaliczyć należy bez wątpienia bardzo popularne miejsce jakim jest Wielkopolska. Pod tą nazwą istniała już dawna, historyczna kraina naszego malowniczego kraju, co więcej warto też dodać, że dziś województwo wielkopolskie posiada całą masę rozmaitych atrakcji turystycznych. Wśród nich należy wspomnieć o Gnieźnie – miastu przepięknym krajobrazowo ale także niesamowicie ciekawym pod względem atrakcji turystycznych. Wśród nich warta wyszczególnienia jest przede wszystkim Katedra Gnieźnieńska.

Jest ona wyróżniana wraz ze Wzgórzem Lecha. W niej znajdują się Drzwi Gnieźnieńskie. Prezentują one życiorys świętego Wojciecha. Ponadto znajduje się tam Relikwiarz świętego Wojciecha. Obejrzeć należy też gotyckie portale, które są dwa. Wyróżniająca się jest też główna nawa katedry, jaka posiada aż czternaście kapliczek. W nich natomiast dawien dawno chowani byli metropolici gnieźnieńscy. W samym dole katedry, wręcz w jej podziemiach znajduje się wiekowy, praktycznie uznawany za najstarszy w kraju napis nagrobkowy.

Wywodzi się https://kamipak.pl/katowniki-z-tektury-litej/ on prawdopodobnie z około 1006 roku. Był wyszczególniony w trakcie badań archeologicznych. Wtedy też zaczęto mówić o reliktach pochodzących z końcówki dziewiątego wieku. Wartościowym obszarem na tym terenie jest też częściowy fragment murów bazyliki Mieszka I. Ponadto w rejonie wyżej wspomnianego Wzgórza Lecha występuje Kolegiata, jaka stanowi malowniczy, warty obejrzenia zespół budynków, jakie wywodzą się z okresu średniowiecza.

Jest też tam równie cenny z historycznego i kulturalnego punktu widzenia Kościół świętego Jerzego. Istotny okazuje się także obiekt, w którym usytuowane jest Muzeum Archidiecezjalne. W nim natomiast ulokowano też skarbiec katedralny. Uchodzi on za najbardziej kosztowny i najbogatszy skarbiec katedralny w całym naszym kraju, w tym tuż obok krakowskiego skarbca oraz skarbca jasnogórskiego. Musimy też wiedzieć, że właśnie Gniezno słynie z niesamowicie obszernych kolekcji rubryceli, schematyzmów diecezjalnych, ikonografii, kartograficznych dzieł oraz tak zwanych muzykalii.

W rejonie wspomnianej we wcześniejszej części tekstu katedry znajduje się natomiast bardzo ciekawy z architektonicznego punktu widzenia Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Antoniego. Nie pożałujemy bez wątpienia wejścia do klasztoru ojców franciszkanów, jaki został ufundowany przez Przemysła II. Miało to zgodnie z zapiskami historycznymi miejsce prawdopodobnie w rejonie 1270 roku. W tym miejscu usytuowany jest też grobowiec błogosławionej Jolenty. Sam klasztor, o jakim mowa w tymże artykule, powstał jako obiekt sakralny zrobiony w klasycznym gotyckim stylu. Ma on natomiast dekoracje, jakie ewidentnie nawiązują do wystroju barokowego.

Musimy także pamiętać, że nawet budynek, w jakim znajduje się Gimnazjum Nr 1 imienia Zjazdu Gnieźnieńskiego, ma swego rodzaju wartość historyczną. Dlaczego, skoro niewiele w nim związku z historią? Wydawać by się mogło, że nie a jednak. Otóż w tym budynku w okresie 1906 do 1907 organizowany był sławny kiedyś strajk szkolny. Jeszcze innym miejscem jest Kościół świętego Jana Chrzciciela, jaki posiada cudowny klasztor, będący jednym z popularniejszych zabytków charakteryzowanej miejscowości. Jest to klasztor bożogrobców. W 1870 roku zbudowany został sąd rejonowy, jaki powstał na terenie klasztory Klarysek, który został mniej więcej w podobnym czasie wyburzony. Powodem jego wyburzenia okazało się takie a nie inne postanowienie władz zaborczych.

W części południowej z kolei Wzgórza Lecha znajduje się Rezydencja Metropolitów Gnieźnieńskich i Prymasów Polski a także Rezydencja sufraganów gnieźnieńskich z pierwszej połowy dziewiętnastego stulecia. Znajduje się ona w zabytkowej części miasta oraz ma styl klasycystyczny. Warto także wspomnieć, dokonując charakterystyki tego miejsca na mapie Polski, o Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym a także o Kościele błogosławionego Michała Kozala.

Do tego dochodzi też szpital Dziekanka, pięć pozostałych kościołów, o których wyżej jeszcze nie wspominaliśmy, a także zabytkowy cmentarz zlokalizowany na obszarze parafii błogosławionego Michała Kozala. Co więcej, na tym cmentarzu jest także kaplica cmentarna, która powstała w 1912 roku.

- autor artykułu