Wojewodztwo wielkopolskie

Wielkopolska to określenie na krainę historyczną w naszym kraju. Samo słowo Wielkopolska pochodzi od języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu wywodzi się z określenia Polonia Maior. Jest to obszar, który znajduje się na terenie zachodniej oraz środkowej Polski, jaki wyszczególniono na terytorium Pojezierza Wielkopolskiego. Ponadto to kraina historyczna na Nizinie Południowo wielkopolskiej. Jest to miejsce […]
Do popularnych rodzajów miast na terenie województwa wielkopolskiego należy zaliczyć miejscowość, która jest gminą, to Święciechowa. Jest to teren, jaki w latach 1937 – 1945 należał do rejonu gminy Leszno. To gmina wiejska, która umiejscowiona jest w powiecie leszczyńskim. Musimy wiedzieć, że w latach 1975 – 1998 gmina ulokowana była na obszarze dawnego województwa leszczyńskiego. […]
Do popularnych miejscowości znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego zaliczyć należy oczywiście Gniezno, Poznań czy Kalisz. Niemniej jednak istnieje także szereg rozlicznych miejscowości o charakterze dużo mniej atrakcyjnym, które są zdecydowanie mniej rozpowszechnione i nie tak bardzo rozsławione, ale mimo wszystko świetnie prezentują się, jeżeli chodzi o krajobraz i otaczające je widoki. W tym przypadku […]
Obok Krzycka Wielkiego, warto wyszczególnić także Krzycko Małe. Te specyficzne nazwy miejscowości odnoszą się do nazewnictwa wsi w Polsce. Jest to miejsce, które położone jest na obszarze województwa wielkopolskiego. Krzycko Małe to wieś, która leży na terenie powiatu leszczyńskiego. Generalnie jest to miejsce znajdujące się w gminie Święciechowa. Znajduje się nad obszarem jeziora Krzycko. Tego […]
Region wielkopolski został utworzony dokładnie jako województwo stricte jedno z szesnastu obszarów na współczesnej mapie Polski w dniu 1 stycznia 1999 roku. W skład obecnego terenu województwa wielkopolskiego charakteryzowanego w niniejszym tekście wchodzą przede wszystkim ziemie znajdujące się przed podziałem administracyjnym wyżej wymienionym, które stanowiły głównie teren dawnych województw. W tym przypadku mowa o niegdyś […]
Wielkopolska miała w czasach historycznych swój charakterystycznych symbol. Był to dawny herb tego rejonu, jakim stał się orzeł. O takim symbolu świadczą przede wszystkim dawne zapiski historyczne i generalnie pieczęcie konne Władysława Odonica. Pochodzą one prawdopodobnie z przełomu drugiego oraz trzeciego dziesięciolecia trzynastego wieku. Generalnie godła natomiast nie stosowano po 1243 roku. Powrócono do niego […]
Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to należy stwierdzić, że pod względem geograficznym obszar ten znajduje się na terenie Niziny Południowo wielkopolskiej oraz na Pojezierzu Wielkopolskim. Główną rzeką krainy historycznej jest Warta. To ona odprowadza wody tego regionu w zachodnim kierunku od Odry. Kraina ta wydziela się przede wszystkim polami oraz łąkami. Sporo na tym terenie ogromnych […]
Wielkopolska jest to nazwa krainy historycznej, jednej z głównych połaci ziemskich na terenie naszego kraju. Na jej terytorium natomiast należy wydzielić istnienie ponad stu rozmaitych grup lokalnych ludności. Ogólnie jak podają aktualne dane statystyczne, tychże grup jest dokładnie sto sześć. To grupy regionalne, odnoszące się do nazewnictwa lokalnych grup wiejskich ludności. Większość z tych charakterystycznych […]