Atrakcje Wielkopolski

Czym wyróżnia się województwo wielkopolskie? Ogólnie teren ten odznacza się utworzeniem na terenie środkowej i zachodniej Polski. Powstał w 1999 roku oraz znajduje się na obszarze Niziny Południowo wielkopolskiej a także na Pojezierzu Wielkopolskim. Co więcej, występuje też w dorzeczu środkowej Warty. Kolejna kwestia to specyficzny podział charakteryzowanego obszaru, jaki obejmuje cztery konkretne, najbardziej znaczące, główne miasta istniejące na prawach powiatu. W tym przypadku mowa chociażby o trzydziestu jeden powiatach a także dwustu dwudziestu sześć gminach. Na ich terenie, zgodnie z aktualnymi danymi statystycznymi, zamieszkuje natomiast powyżej 3,4 miliona osób. Jeżeli chodzi o siedzibę władz samorządu oraz siedzibę wojewody, a zarazem główne, naczelne miasto całego województwa, to jest to Poznań.

Województwo to uplasowało się już lata temu, jako drugie w naszym kraju miejsce, jeżeli chodzi o zakres terytorialny oraz zajmowaną powierzchnię a także trzecie, gdy mowa o ilości ludności. Na terenie województwa wielkopolskiego jest też kalisko-ostrowska aglomeracja a także można mówić o aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskim okręgu przemysłowym. Ważnym obiektem jest również Poznański Okręg Przemysłowy, jak również Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego.

- autor artykułu