Wielkopolska jest to nazwa krainy historycznej, jednej z głównych połaci ziemskich na terenie naszego kraju. Na jej terytorium natomiast należy wydzielić istnienie ponad stu rozmaitych grup lokalnych ludności. Ogólnie jak podają aktualne dane statystyczne, tychże grup jest dokładnie sto sześć. To grupy regionalne, odnoszące się do nazewnictwa lokalnych grup wiejskich ludności. Większość z tych charakterystycznych […]