Województwo wielkopolskie: Wielkopolska

Wielkopolska to określenie na krainę historyczną w naszym kraju. Samo słowo Wielkopolska pochodzi od języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu wywodzi się z określenia Polonia Maior. Jest to obszar, który znajduje się na terenie zachodniej oraz środkowej Polski, jaki wyszczególniono na terytorium Pojezierza Wielkopolskiego. Ponadto to kraina historyczna na Nizinie Południowo wielkopolskiej. Jest Filmy promocyjne to miejsce w dorzeczu środkowej oraz dolnej Warty. W zasadzie to dzielnica historyczna w naszym państwie. Ten obszar sąsiaduje z Pomorzem Gdańskim, z Kujawami, z Pomorzem Zachodnim, z ziemią sieradzką, z ziemią łęczycką, z Górnym Śląskiem, Ziemią Lubuską oraz Dolnym Śląskiem.

Ogólnie Wielkopolska ma dwie historyczne stolice. Wśród nich jest Poznań a także szerokie wstążki Kalisz. Kraina ta nie posiada osobnego herbu, natomiast posiadała go dawniej, miało to miejsce w okresie rządów Kazimierza III Wielkiego. Obecnie jest herbem Kaliskiego. Na czele Wielkopolski stoi patronka – księżna kaliska błogosławiona Jolenta Helena pochodzącą z dynastii Arpadów. Jeżeli chodzi o władców Wielkopolski, to wyszczególnia się rządzących tam przez lata książąt poznańskich oraz książąt kaliskich. Zostali oni pochowani w Złotej Kaplicy oraz w kolegiacie świętego Pawła Apostoła w Kaliszu.

Na terenie Wielkopolski występują duże grupy etnograficzne, jest ich dokładnie cztery. To są Poznaniacy, Krajniacy, Kaliszacy oraz Wielkopolanie północni. Wydziela się także szereg mniejszych grup, których jest jakichś kilkadziesiąt.

- autor artykułu

Zobacz stronę autora: cięcie blach aluminiowych