Dzień: 2015-11-13

Kępno to miejscowość znajdująca się na ziemi kaliskiej. Jest ulokowana na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Leży w granicach administracyjnych dawnego województwa kaliskiego. Znajduje się tuż nad Niesobem. - autor artykułu