Dzień: 2015-10-01

Region wielkopolski został utworzony dokładnie jako województwo stricte jedno z szesnastu obszarów na współczesnej mapie Polski w dniu 1 stycznia 1999 roku. W skład obecnego terenu województwa wielkopolskiego charakteryzowanego w niniejszym tekście wchodzą przede wszystkim ziemie znajdujące się przed podziałem administracyjnym wyżej wymienionym, które stanowiły głównie teren dawnych województw. W tym przypadku mowa o niegdyś […]