Dzień: 2015-09-08

Wielkopolska miała w czasach historycznych swój charakterystycznych symbol. Był to dawny herb tego rejonu, jakim stał się orzeł. O takim symbolu świadczą przede wszystkim dawne zapiski historyczne i generalnie pieczęcie konne Władysława Odonica. Pochodzą one prawdopodobnie z przełomu drugiego oraz trzeciego dziesięciolecia trzynastego wieku. Generalnie godła natomiast nie stosowano po 1243 roku. Powrócono do niego […]