Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to należy stwierdzić, że pod względem geograficznym obszar ten znajduje się na terenie Niziny Południowo wielkopolskiej oraz na Pojezierzu Wielkopolskim. Główną rzeką krainy historycznej jest Warta. To ona odprowadza wody tego regionu w zachodnim kierunku od Odry. Kraina ta wydziela się przede wszystkim polami oraz łąkami. Sporo na tym terenie ogromnych […]