Ciekawe miejscowosci wojewodztwa wielkopolskiego: Grodzisk Wielkopolski kolei znajduje się tuż nad

W Grodzisku Wielkopolskim należącym niegdyś do dawnego województwa poznańskiego znajduje się cała masa rozmaitych obiektów o charakterze zabytkowym i wartości historycznej. Samo miasto z kolei znajduje się tuż nad Letnicą, która jest także nierzadko określana mianem Rowu Grodziskiego. Jeszcze jedną istotną informacją jest stan dotyczący ludności zamieszkującej Grodzisk. Otóż jak wynika z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny, miasto pod koniec 2014 roku liczyło prawie piętnaście tysięcy mieszkańców.http://www.pakoenergy.pl


- autor artykułu