content top

Wojewodztwo wielkopolskie: Wielkopolska

Wielkopolska to określenie na krainę historyczną w naszym kraju. Samo słowo Wielkopolska pochodzi od języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu wywodzi się z określenia Polonia Maior. Jest to obszar, który znajduje się na terenie zachodniej read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Swieciechowa

Wojewodztwo wielkopolskie: Swieciechowa było koło ośmiu tysięcy

Do popularnych rodzajów miast na terenie województwa wielkopolskiego należy zaliczyć miejscowość, która jest gminą, to Świętochowa. Jest to teren, jaki w latach read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Krzycko Wielkie

Do popularnych miejscowości znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego zaliczyć należy oczywiście Gniezno, Poznań czy Kalisz. Niemniej jednak istnieje read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Krzycko Male

Wojewodztwo wielkopolskie: Krzycko Male Jest to miejsce, które

Obok Krzycka Wielkiego, warto wyszczególnić także Krzycko Małe. Te specyficzne nazwy miejscowości odnoszą się do nazewnictwa wsi w Polsce. Jest to miejsce, które położone read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Historia wojewodztwa wielkopolskiego

Region wielkopolski został utworzony dokładnie jako województwo stricte jedno z szesnastu obszarów na współczesnej mapie Polski w dniu 1 stycznia 1999 roku. W skład read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Herb Wielkopolski

Wielkopolska miała w czasach historycznych swój charakterystycznych symbol. Był to dawny herb tego rejonu, jakim stał się orzeł. O takim symbolu świadczą przede wszystkim read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Geografia Wielkopolski

Wojewodztwo wielkopolskie: Geografia Wielkopolski czarnoziemy, która

Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to należy stwierdzić, że pod względem geograficznym obszar ten znajduje się na terenie Niziny Południowo wielkopolskiej oraz na Pojezierzu Wielkopolskim. read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Etnografia Wielkopolski

Wielkopolska jest to nazwa krainy historycznej, jednej z głównych połaci ziemskich na terenie naszego kraju. Na jej terytorium natomiast należy wydzielić istnienie ponad stu rozmaitych grup lokalnych ludności. read more

Read More
content top