content top

Wojewodztwo wielkopolskie: Wielkopolska

Wielkopolska to określenie na krainę historyczną w naszym kraju. Samo słowo Wielkopolska pochodzi od języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu wywodzi się z określenia Polonia Maior. Jest to obszar, który znajduje się na terenie zachodniej

read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Swieciechowa

Wojewodztwo wielkopolskie: Swieciechowa było koło ośmiu tysięcy

Do popularnych rodzajów miast na terenie województwa wielkopolskiego należy zaliczyć miejscowość, która jest gminą, to Świętochowa. Jest to teren, jaki w latach 1937 – 1945 należał do rejonu gminy Leszno. To gmina wiejska, która umiejscowiona

read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Krzycko Wielkie

Do popularnych miejscowości znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego zaliczyć należy oczywiście Gniezno, Poznań czy Kalisz. Niemniej jednak istnieje także szereg rozlicznych miejscowości o charakterze dużo mniej atrakcyjnym

read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Krzycko Male

Wojewodztwo wielkopolskie: Krzycko Male Jest to miejsce, które

Obok Krzycka Wielkiego, warto wyszczególnić także Krzycko Małe. Te specyficzne nazwy miejscowości odnoszą się do nazewnictwa wsi w Polsce. Jest to miejsce, które położone jest na obszarze województwa wielkopolskiego. Krzycko Małe to wieś

read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Historia wojewodztwa wielkopolskiego

Region wielkopolski został utworzony dokładnie jako województwo stricte jedno z szesnastu obszarów na współczesnej mapie Polski w dniu 1 stycznia 1999 roku. W skład obecnego terenu województwa wielkopolskiego charakteryzowanego w niniejszym

read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Herb Wielkopolski

Wielkopolska miała w czasach historycznych swój charakterystycznych symbol. Był to dawny herb tego rejonu, jakim stał się orzeł. O takim symbolu świadczą przede wszystkim dawne zapiski historyczne i generalnie pieczęcie konne Władysława

read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Geografia Wielkopolski

Wojewodztwo wielkopolskie: Geografia Wielkopolski czarnoziemy, która Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to należy stwierdzić, że pod względem geograficznym obszar ten znajduje się na terenie Niziny Południowo wielkopolskiej oraz na Pojezierzu Wielkopolskim. Główną rzeką krainy historycznej jest Warta

read more

Read More

Wojewodztwo wielkopolskie: Etnografia Wielkopolski

Wielkopolska jest to nazwa krainy historycznej, jednej z głównych połaci ziemskich na terenie naszego kraju. Na jej terytorium natomiast należy wydzielić istnienie ponad stu rozmaitych grup lokalnych ludności. Ogólnie jak podają aktualne dane

read more

Read More
content top